Güneş panelleri, bir diğer adıyla güneş pilleri, güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. Güneşten gelen fotonlar, paneller üzerinde soğurulur. Bunun sebebi, solar panellerin üzerinde birçok güneş hücresinin bulunmasıdır. Fotonlar, güneş hücrelerinin üzerine düştüklerinde panelin üst katmanı ile alt katmanı arasında bir gerilim meydana gelir. Bu sayede panelin bağlı olduğu sistem üzerinden geçen bir akım sağlanır. Güneş ışınları ile paneldeki yarı iletken silikonların etkileşimi sonucunda tabakalar arasında + ve – yüklü elektronlardan bir gerilim ortaya çıkar. Doğru akım özelliğine sahip olan hücreler sayesinde bir akım sağlanır. Panellerden üretilen elektrik enerjisi birikerek bir bataryada depolanır. Güneş ışığının elektrik enerjisine dönüşmesine fotovoltaik efekt adı verilir.